Despre open source, economie colaborativă, performanță şi amenajări cu mobilier

Ultimile Articole

Outdoor Office Day Urban Link 15

Competiția Urban Link 15′ – ediţia 2024

Anul acesta se va desfășura cea de a IV-a ediție a concursului Urban Link15’. Inițiat de Societatea ErgoWork și cofinanțat de GreenForest, acest concurs oferă studenților pasionați de arhitectură, design…
spatiul de lucru

Spațiul de lucru flexibil în era modernă

În ultimii ani, spațiul de lucru flexibil este unul dintre conceptele care a cunoscut o creștere semnificativă în lumea afacerilor, marcând astfel o schimbare esențială a modului în care ne…

Despre open source, economie colaborativă, performanță şi amenajări cu mobilier

PIN Magazine 687x1024 1

Articol publicat în revista de IT& Outsourcing PIN Magazine Iași, mai 2016

Termenul “open source” este mai mult decât un tip de aplicație software, el fiind asociat unui concept filozofic. Potrivit unei definiții wikipedia (Wikipedia alături de sistemul de operare Linux sunt probabil cele mai importante şi mai mari proiecte de tip open source dezvoltate până în prezent) open source descrie practica de a produce sau dezvolta anumite produse finite, permițând accesul utilizatorilor să acționeze liber asupra procesului de producție sau dezvoltare. Exemple de asemenea aplicații se regăsesc în tehnologie, medicină, învățământ, cultură. Dar şi în căutarea de stiluri de viață şi muncă alternative, fiind un termen apropiat conceptului de “sharing”.

“Share” este şi unul din cele 5 principii de bază ale economie circulare, unde se referă la utilizarea în comun a mijloacelor fixe şi resurselor dar şi la reutilizarea produselor şi prelungirea duratei de viață a lor prin proiectare şi eco design. Modele particulare ale conceptului sunt: cars sharing, bikes sharing, house sharing, office sharing, desk sharing dar şi incubatoarele de afaceri şi clusterele de firme sunt modele de  economie colaborativă. Economia colaborativă sau sharing economy, potrivit Wikipedia, este un sistem socio-economic clădit pe conceptul folosirii în comun a resurselor fizice și umane. Ea cuprinde creerea, producerea, distribuția, comerțul și consumul de bunuri și servicii de către persoane și organizații, în mod comun.

Una din întrebările fundamentale care se pun în prezent este în ce măsura extinderea la scară largă a acestor tipuri de abordări ca “open source”, sharing economy”, economie circulară pot să submineze performanța în afaceri şi în final piața muncii. Unii futurologi îşi fundamentează predicțiile privind scăderea locurilor de muncă în viitor şi pe evoluția acestor fenomene.

Evoluțiile din piața IT  demonstrează că mediul de afaceri este flexibil şi poate integra aceste transformări. Iar la nevoia de performanță a oricăror procese umane cel mai bine răspunde mediul organizațional în general şi cel de afaceri în mod particular.

În domeniul IT sunt afaceri care s-au dezvoltat în jurul conceptului open source prin realizarea de aplicații specifice. In real estate s-au dezvoltat afaceri în jurul conceptului de share desk sau hot desk prin proiecte imobiliare care se bazează pe închirierea de spații pe termen scurt pentru lucrul cu ora sau intâlniri punctuale destinate atât firmelor mici sau liber profesionştilor care lucrează de acasă sau sunt în tranzit prin oraşele respective şi au nevoie ocazional de spații de lucru sau întâlniri în centre de afaceri. De asemenea sunt servicii adiacente care sunt asigurate de acest tip de afacere cum sunt o adresă poştală fixă într-un centru de afaceri sau servicii de secretariat – asistență oferit pentru un număr divers de clienți, care altfel lucrează de acasă sau zone mai puțin accesibile.

În relație cu evoluția economiei colaborative se află şi tendința de creştere a numărului liber profesioniştilor. Acestia lucrează simultan în mai multe proiecte. Din acest punct de vedere organizațiile trebuie să creeze spații care să atragă şi să mențină motivată resursa umană asupra propriilor proiecte şi strategii. În acest context spațiile de birouri gândite ca centre de resurse, cercetare şi diseminare a informațiilor au un rol foarte important.

Unul dintre cele mai răspândite instrumente de planificare strategică şi urmărire a performanței este Balance Scorecard Management. Aceasta pune în evidență viziunea şi strategia organizației.  Cei patru factori cheie de succes valabili pentru orice afacere – organizație. Banii (componenta financiară), clienții, învățare şi creştere oameni (perspectiva resurselor umane) şi procese interne.

Aceşti patru factori de influență sunt elementele cheie – miezul oricărei afaceri – inițiative, însă pentru ca aceşti factori să facă să meargă afacerea au nevoie de un cadru, care în contextul actual este deteminat, pe de o parte de dotările – amenajările fizice ale spațiilor, iar pe de altă parte de dotările IT&C*.

Model IFPSB

*Modelul “Influența facilităților asupra performanțelor în spațiile destinate birourilor” [IFPSB] –  cercetare doctorală PhD Sebastian Capotescu în colaborare cu GreenForest

Din perspectiva dotărilor – amenajărilor fizice avem trei factori majori de influență: clădirea, spațiile de birouri şi posturile de lucru. Pentru fiecare din aceste trei grupe se pot stabili indiactori specifici**.

Indicatori IFPSB

**Indicatori specifici ai modelului IFPSB

Principalele tipuri de spații de birouri care fac dintr-o organizație un centru de resurse şi inspirație sunt***:

  1. Zona de asistență, recepție şi aşteptare, spațiu suport comun atât pentru personalul propriu cât şi pentru clienți, parteneri.
  2. Piața – loc de întâlnire, este un spațiu mai nou apărut în cadrul birourilor şi ca urmare a economiilor de spațiu făcute în urma implementării locurilor de muncă de tip rotativ şi mobil. Şi acest spațiu poate fi folosit ca spațiu şi facilități comune atât pentru personal cât şi pentru parteneri. Multe din întâlnirile cu parteneri pot avea loc în acest spațiu, cu atât mai mult întâlnirile dintre angajați. Aici de obicei sunt şi facilitățile de tip cafetărie. Impactul acestui spațiu este direct atât în zona clienților-comunicării-imaginii cât și asupra perspectivei creșterii și dezvoltării personalului;
  3. Urmare a creşterii importante a comunicării în cadrul spațiilor de birouri, a crescut și spațiul alocat salilor de intalnire. Ele sunt în general de două tipuri: unele destinate întâlnirilor mai puțin formale şi altele destinate întâlnirilor formale. La acestea, spațiul trebuie să comunice valorile şi identitatea organizației fiind folosite atât pentru întâlnirile strategice interne cât şi pentru prezentările şi negocierile cu parteneri. Impactul acestor spații este direct asupra tuturor celor trei perspective respectiv clienți-comunicare-imagine, procese interne și creștere-dezvoltare personal;
  4. Posturile de lucru operative de diferite tipuri pentru a servi ca suport pentru cele trei tipuri de muncă definite generic.  Impactul lor direct este asupra perspectivei proceselor interne. Munca de tip „staționar”, este cea unde se lucrează cel mai frecvent la propriul birou. Munca de tip „rotativ”, este cea în care se lucrează cel mai frecvent la birou dar în diferite locuri. Munca de tip „mobil şi variabil”, este cea în care se lucrează adesea în afara biroului, în călătorii.
  5. Posturile de lucru executive care pot fi în birouri de tip celular sau deschise. In general sunt posturi de lucru cu masă de birou individuală, personală şi delimitată de posturile de lucru operative. Influența lor majoră este în special asupra perspectivei proceselor interne dar în multe cazuri și asupra perspectivei clienților;
  6. Posturile de lucru directoriale sunt de regulă în birouri celulare individuale şi personale. Au impact direct major asupra tuturor celor trei perspective principale: clienți, procese interne, creștere și dezvoltare.

Spatii IFPSB

*** Relațiile dintre spațiile de birouri şi factori cheie de succes ai organizației

La fel cum tendința actuală de implementare a posturilor de lucru de tip share – rotative, mobile şi variabile în detrimentul celor staționare a creat oportunități pentru crearea de spații de socializare şi relaxare în clădirile de birouri cu siguranță modelele open source şi principiile economiei colaborative şi circulare vor creea noi oportunități de afaceri, locuri de muncă şi un nivel al calității vieții ridicat şi în acelaşi timp prietenos cu mediul.

GreenForest este cel mai important producător de mobilier de birou din România cu o cotă de piață de circa 10%.

Misiunea GreenForest este de a crea mobilier de birou de valoare pentru clienți în scopul creşterii calității vieții.

Prin soluțiile profesionale de amenajare cu mobilier GreenForest urmăreşte realizarea unui ambient adaptat nevoilor desfăşurării proceselor umane in condiții optime.

GreenForest îşi propune urmărirea principiilor dezvoltării durabile prin protejarea, susținerea şi îmbunătățirea capitalului uman, natural şi financiar pentru viitor.

Let's Stay
In Touch

CONTACT US:
Timișoara 300133, România
bd. Simion Bărnuțiu nr. 28
+40 256 490284, +40 256 226621
office@greenforest.ro
București 011469 România,
Galeria World Trade Center, piața Montreal nr. 10
+40 212 306060, +40 318 054123
bucuresti@greenforest.ro
Cluj Napoca 400237, România
str. Septimiu Mureșan nr. 5-7
+40 364 737182
cluj@greenforest.ro