Protecția datelor

Politica de protecție a datelor conform regulamentului (UE) 2016/679

Misiunea GreenForest este de a furniza soluții profesionale de mobilier și amenajări interioare pentru experiențe de calitate la birou. Prin soluţiile profesionale de mobilier și amenajări interioare GreenForest urmărește realizarea unui ambient adaptat nevoilor desfăşurării proceselor umane în condiţii optime de siguranţă, eficienţă şi confort.

Responsabilitatea protecției datelor

GreenForest își asumă responsabilitatea protejării datelor cu caracter personal ale partenerilor și a tuturor părților interesate cu care interacționează. GreenForest are desemant un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

Activitatea principală GreenForest nu constă in operaţiuni de prelucrare a datelor care necesită o monitorizare regulată şi sistematică pe scară largă a persoanelor vizate și nici date speciale prcum: originea rasială, opiniile politice, religie, date biometrice, date medicale precise şi date referitoare la condamnări penale și infracțiuni.

Cartografierea datelor personale și definirea proceselor și a procedurilor – “Privacy by Design”

GreenForest urmărește să ofere siguranță datelor partenerilor și părților interesate prin definirea și implementarea de procese și proceduri clare. Accesul la date personale este controlat prin responsabili cu parolă respectiv cheie. Tipurile de date personale sunt cele referitoare la facturare, comenzi online, date de marketing și dosare de personal.

Mediile de stocare sunt sistemul informatic SAP (include toate cerintele legislative privitoare la protectia datelor), gestionare date electronic de catre responsabilul de marketing și gestionare dosare personal de către responsabilul de resurse umane.

Colectarea datelor strict necesare – “Data Minimization”

GreenForest colectează datele personale de facturare și cele de personal strict solicitate de legislație. În procesele de marketing nu se asociază date privitoare la comportamentul de consum și profilul consumatorului cu date personale precise. Datele de marketing se colectează și prelucrează statistic pe intervale și grupe psiho-socio-demografice, fără asocieri nominale. GreenForest nu distribuie / tranzacționează date personale către alte entități cu execepția cazurilor expres menționate de legislație.

Ștergerea și colectarea datelor cu caracter personal

GreenForest oferă posibilitatea partenerilor și părților interesate să șteargă sau corecteze informațiile din bazele de date cu caracter personal potrivit cu legislația aplicabilă.

Informarea privind datele colectate

La colectarea datelor cu caracter personal GreenForest comunică scopul și canalul de comunicare folosit.

Notificarea breșelor de securitate

Eventualele breșe de securitate vor fi comunicate autorităților și părților afectate în maxim 72 de ore.

Prelucrarea datelor cu caracter personal (actualizare 24.05.2018)

GREENFOREST SRL respecta regulamentele si legile in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE, GREENFOREST SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: livrarea produselor comandate online si comunicarea de informatii despre site si produse. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata (persoana de la care se colecteaza datele), partenerii contractuali ai operatorului, societati bancare, birouri de credit, servicii de curierat, acestea fiind necesare in scopul stabilirii contactului cu clientii, in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si in scopul indeplinirii la timp si cu operativitate a livrarii comenzilor, precum si in scopuri de marketing direct.

Conform Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiati de dreptul de informare si acces la date cu caracter personal, dreptul la rectificarea si la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal si dreptul de a va adresa justitiei. De asemenea refuzul dvs. de prelucrare a datelor personale care va privesc, va duce la incetarea oricaror prelucrari de date cu caracter personal in ceea ce va priveste.

Daca doriti sa actualizati, sa modificati sau sa stergeti datele cu caracter personal pe care le detinem sau daca aveti ingrijorari cu privire la modul in care tratam orice problema de confidentialitate, va rugam sa ne notificati utilizand formularul nostru de contact, adresa noastra de email office@greenforest.ro sau sa ne trimiteti o solicitare scrisa, datata si semnata prin sau prin posta pe adresa GREENFOREST SRL, B-dul Simion Barnutiu 28, cod postal 300133 Timisoara.

Let's Stay
In Touch

CONTACT US:
Timișoara 300133, România
bd. Simion Bărnuțiu nr. 28
+40 256 490284, +40 256 226621
office@greenforest.ro
București 011469 România,
Galeria World Trade Center, piața Montreal nr. 10
+40 212 306060, +40 318 054123
bucuresti@greenforest.ro
Cluj Napoca 400237, România
str. Septimiu Mureșan nr. 5-7
+40 364 737182
cluj@greenforest.ro