Sustenabilitate, misiune

Misiunea GreenForest este de a furniza soluții profesionale de mobilier și amenajări interioare pentru experiențe de calitate la birou. GreenForest îşi propune urmărirea principiilor dezvoltării durabile prin protejarea, susţinerea şi îmbunătăţirea capitalului uman, natural şi financiar pentru viitor.

Impactul redus asupra mediului înconjurător este asigurat prin standarde, procese şi practici referitoare atât la produsele şi serviciile GreenForest, cât şi prin managementul unităţii de producţie şi a spaţiilor comerciale.

Astfel, se urmăreşte:

  • dezvoltarea de produse cu impact ecologic redus pe parcursul întregului ciclu de viaţă
  • integrarea unui procent cât mai mare de materiale reciclabile în produse
  • reducerea cantităţii de deşeuri rezultate în urma ambalării produselor şi reciclarea acestora într-un procent cât mai ridicat
  • managementul produselor şi proceselor orientat spre evitarea risipei de materiale
  • desfăşurarea proceselor tehnologice de fabricaţie în care se evită folosirea de produse chimice periculoase
  • monitorizarea consumurilor de energie electrică, gaz metan şi combustibil auto în scopul optimizării lor permanente
  • instruirea continuă a angajaţilor cu privire la reducerea impactului activităţii desfăşurate asupra mediului.

Aplicarea principiilor dezvoltării durabile şi asigurarea calităţii proceselor şi produselor în GreenForest se fac prin sistemul integrat de Management al Calităţii şi Mediului conform cu seriile de standarde ISO 9001 şi ISO 14001. În perioada ianuarie – martie 2021 nu s-au înregistrat evenimente cu impact negativ asupra mediului şi oamenilor în activitatea GreenForest.


  • Certificat de implementare a Sistemului de Management al Calității conform standardului ISO 9001 : 2015
  • Certificat de implementare a Sistemului de Management al Mediului conform standardului ISO 14001 : 2015