Politica de protecție a datelor conform regulamentului (UE) 2016/679

Misiunea GreenForest este de a furniza soluții profesionale de mobilier și amenajări interioare pentru experiențe de calitate la birou. Prin soluţiile profesionale de mobilier și amenajări interioare GreenForest urmărește realizarea unui ambient adaptat nevoilor desfăşurării proceselor umane în condiţii optime de siguranţă, eficienţă şi confort.

Responsabilitatea protecției datelor

GreenForest își asumă responsabilitatea protejării datelor cu caracter personal ale partenerilor și a tuturor părților interesate cu care interacționează. GreenForest are desemant un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

Activitatea principală GreenForest nu constă in operaţiuni de prelucrare a datelor care necesită o monitorizare regulată şi sistematică pe scară largă a persoanelor vizate și nici date speciale prcum: originea rasială, opiniile politice, religie, date biometrice, date medicale precise şi date referitoare la condamnări penale și infracțiuni.

Cartografierea datelor personale și definirea proceselor și a procedurilor – “Privacy by Design”

GreenForest urmărește să ofere siguranță datelor partenerilor și părților interesate prin definirea și implementarea de procese și proceduri clare. Accesul la date personale este controlat prin responsabili cu parolă respectiv cheie. Tipurile de date personale sunt cele referitoare la facturare, comenzi online, date de marketing și dosare de personal.

Mediile de stocare sunt sistemul informatic SAP (include toate cerintele legislative privitoare la protectia datelor), gestionare date electronic de catre responsabilul de marketing și gestionare dosare personal de către responsabilul de resurse umane.

Colectarea datelor strict necesare – “Data Minimization”

GreenForest colectează datele personale de facturare și cele de personal strict solicitate de legislație. În procesele de marketing nu se asociază date privitoare la comportamentul de consum și profilul consumatorului cu date personale precise. Datele de marketing se colectează și prelucrează statistic pe intervale și grupe psiho-socio-demografice, fără asocieri nominale. GreenForest nu distribuie / tranzacționează date personale către alte entități cu execepția cazurilor expres menționate de legislație.

Ștergerea și colectarea datelor cu caracter personal

GreenForest oferă posibilitatea partenerilor și părților interesate să șteargă sau corecteze informațiile din bazele de date cu caracter personal potrivit cu legislația aplicabilă.

Informarea privind datele colectate

La colectarea datelor cu caracter personal GreenForest comunică scopul și canalul de comunicare folosit.

Notificarea breșelor de securitate

Eventualele breșe de securitate vor fi comunicate autorităților și părților afectate în maxim 72 de ore.