Finanțări prin Fondul European de Dezvoltare Regională

2010

Implementare ERP: „Creşterea eficienţei activităţii  Greenforest srl – mobilier de birou – prin implementarea unui sistem ERP”

Proiectul este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 242/331/04.11.2010, încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societătii Informaţionale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societătii Informaţionale.

Obiectivul general al proiectului

Creșterea eficienţei şi calitătii proceselor şi activităţilor firmei S.C. Greenforest S.R.L. prin implementarea unui sistem informatic de tip ERP.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Îmbunătățirea sistemului informațional si a proceselor din firma (consolidarea datelor si furnizarea unei surse unice de informatii pentru asistarea deciziilor, eficientizarea proceselor legate de aprovizionarea si desfacere in scopul generarii unor decizii corecte de achizitie si minimizarii costurilor de stocare si regie, imbunatatirea planificarii productiei, optimizarea utilizarii capacitatii de productie);
 • Monitorizarea eficienta a activitatilor de productie si comerciale din interiorul firmei, cresterea eficientei personalului de vanzari prin accesul in timp real la informatii – inclusiv colectarea creantelor (cresterea marjei brute din valoarea vanzarilor prin actualizarea rapida a preturilor in functie de variatia preturilor de productie/aprovizionare) si minimizarea imprumuturilor bancare si reducerea costurilor prin monitorizarea si prognoza fluxului de numerar; controlul riguros al costurilor si cheltuielilor la nivel de produs, centru de cost, sau profit, si analiza profitabilitatii pe produs, centru de profit sau alte criterii ale afacerii (evidentierea costurilor pe categorii de produse/clienti si identificarea celor mai profitabile si eliminarea din productie a celor care se dovedesc neprofitabile, reducerea costurilor de aprovizionare, de transport si instalare la clienti, imbunatatirea planificarii livrarilor, reducerea greselilor);
 • Creșterea veniturilor prin evitarea pierderii clienților care nu acceptă un termen lung de livrare (reducerea timpului de onorare a comenzilor catre clienti, timp de raspuns mai rapid la cerintele clientilor, informarea mai buna a clientilor referitor la produsele si serviciile societatii, un grad mai mare de transformare a ofertelor in comenzi).

Indicatorii specifici ai proiectului

 • Implementarea unui număr de 5 module funcţionale ale sistemului informatic-ERP
 • Achiziționarea unui număr de 3 servere dedicate aplicaţiei ERP
 • Achiziționarea unui număr de 10 calculatoare
 • Instruirea unui număr de 34 de persoane pentru folosirea aplicaţiei informatice
 • Utilizarea aplicației informatice de către 34 de angajați

Aplicaţia reprezintă un pas important în:

 • dezvoltarea sustenabilă pe termen mediu şi lung a societătii;
 • eficientizarea întregii activităti desfăşurate.

Manager de proiect: Florea Cristian, tel. 0256 – 490284, fax: 0256-226621, e-mail: cristian.florea@greenforest.ro

2014

Implementare MAGAZIN ONLINE – mobilier de birou

Proiectul este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr.1809/332/13.03.2014, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societătii Informaţionale.

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea activității de comerț cu mobilă și accesorii pentru mobilă pentru SC GREENFOREST SRL – mobilier de birou – prin realizarea unui sistem informatic de comerț electronic, în vederea îmbunătățirii prezenței online a firmei și a întăririi poziției firmei pe piața românească.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • realizarea unui magazin virtual (sistem informatic de comerț electronic, platformă de ecommerce) pentru oferirea online a produselor firmei și ale furnizorilor acesteia – mobilier birou, scaune ergonomice;
 • realizarea unei platforme b2b de marketing online pentru îmbunătățirea relației de afaceri cu partenerii;
 • asigurarea infrastructurii hardware și software necesară pentru realizarea sistemului informatic de comerț electronic, prin achizitia dotărilor necesare;
 • creșterea vizibilității online a produselor firmei prin realizarea unui catalog online de produse în vederea creșterii numărului de clienți și extinderii activității la nivelul țării;
 • îmbunătățirea informațiilor disponibile despre vizitatori (număr, frecvența cu care revin pe pagina, locația de origine, etc.) și despre partenerii de afaceri (frecvența cumpărăturilor, produsele achiziționate, comanda minimă, etc.) prin implementarea unui modul de analiză și raportare online care să contribuie la targetarea mai bună a clientilor existenți si potențiali;
 • eficientizarea activității firmei prin dezvoltarea unei noi direcții de afaceri care să permită creșterea veniturilor concomitent cu scăderea cheltuielilor generale de administrarea firmei, implementând inclusiv elemente ale dezvoltării durabile în activitatea curentă.

Indicatorii specifici ai proiectului

 • Implementarea unui număr de 4 module funcţionale ale sistemului informatic e-commerce
 • Implementarea unui număr de 7 categorii de produse/servicii disponibile spre comercializare electronică
 • Achiziționarea unui număr de 4 echipamente hardware + 2 licenta sistem de operare server + 1 licenta baze de date dedicate aplicaţiei e-commerce
 • Instruirea unui număr de 15 de persoane pentru folosirea aplicaţiei informatice
 • Instruirea unui număr de 3 de persoane pentru mentenanța aplicaţiei informatice

Aplicaţia reprezintă un pas important în:

 • dezvoltarea sustenabilă pe termen mediu şi lung a societătii;
 • eficientizarea întregii activităti desfăşurate.

Manager de proiect: Florea Cristian, tel/fax: 0256-226621, e-mail: cristian.florea@greenforest.ro