GreenForest

Misiunea GreenForest este de a crea valoare pentru clienţi, prin furnizarea de soluţii profesionale de amenajare cu mobilier, în scopul creşterii calităţii vieţii şi în acord cu principiile dezvoltării durabile.

Prin soluţiile profesionale de amenajare cu mobilier, GreenForest urmărește realizarea unui ambient adaptat nevoilor desfăşurării proceselor umane în condiţii optime de siguranţă, eficienţă şi confort.

GreenForest îşi propune urmărirea principiilor dezvoltării durabile prin protejarea, susţinerea şi îmbunătăţirea capitalului uman, natural şi financiar pentru viitor.

Impactul redus asupra mediului înconjurător este asigurat prin standarde, procese şi practici referitoare atât la produsele şi serviciile GreenForest, cât şi prin managementul unităţii de producţie şi a spaţiilor comerciale.

Astfel, se urmăreşte:

În perioada aprilie-iunie 2017 nu s-au înregistrat evenimente cu impact negativ asupra mediului şi oamenilor în activitatea GreenForest.

Aplicarea principiilor dezvoltării durabile şi asigurarea calităţii proceselor şi produselor în GreenForest se fac prin sistemul integrat de Management al Calităţii şi Mediului conform cu seriile de standarde ISO 9001 şi ISO 14001.